سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ثانیه ها...

سالها ثانیه ها را بشمارم ، بر سر عهدی که با تو دارم...

نگاه تو

 

نمازم را قضا کرده تماشا کردنت ای ماه
بماند بین ما این رازها بینی و بین الله    !

من استغفار کردم از نگاه تو نمی دانم
اجابت می شود این توبه کردن های با اکراه

برای من نگاه تو فقط مانند آن لحظه است
همان لحظه که بیتی ناگهانی می رسد از راه

و شاید من سر از کاخ عزیزی در می آوردم ...
اگر تشخیص می دادم چو یوسف راه را از چاه


عید عاشقان

 

 

----------------------------------------------------------

خود نوشت :

1- سال هاست گم شده ام...

2- نگاهم میکنی آقا...؟

3- ............

 


[ یکشنبه 92/4/2 ] [ 5:44 عصر ] [ ثانیه ها ] [ نظر ]